Vesterbrogade nr. 50 som huset så ud i 1884 hvor huset rives ned og erstattes af et 5 etagers ejendom som kan ses den dag i dag.

Familien Kjærgaard fotograferet i Rørvig 1926.

Fra Venstre: Min mormor Christine, Morfar Ole Kjærgaard. med deres børn, min onkel Aksel og min mor Ellen med sin kæreste Johannes, min fader.

 

Hegner Familien:

Bagermester Johannes Hegner havde bagerforretning på Vesterbrogade 50. Billedet er taget 1884, det år huset rives ned og erstattes med en 5 etagers ejendom. Bygherren er Johannes Hegner. I 1858 gifter Johannes Hegner sig med Wilhelmine Lahrmann og de fik 4 døtre og 3 sønner. Astrid Hegner var min farmoder som blev gift med Christian Jacob Erhardt Bagger, født 1869 i Stavanger, Norge. En anden datter, Amalie Hegner blev gift med Murermester Oscar Louis-Hansen. De fik 2 døtre, Eli, som blev gift med min mor´s broder Aksel Kjærgaard og Else, gift med Steen Halskov, samt sønnen Aage Louis-Hansen. Aage blev gift 2 gange, 2. gang med Johanne Rasmussen. Han grundlagde plastfirmaet Coloplast.
Tryk på linket i menulinen for at læse lidt om Bager forretningen.
Udover Bagerslægten Hegner er der musiker familien Hegner. Der var 3 generationer ansat I det Kgl. Kapel samt 2 brødre der spillede I henholdsvis Stokholm og USA. De har samme stamfader, nemlig Poul Hegner, Køge.
Min farmoderAstrid Hegner der blev gift med Christian Jacob Erhardt Bagger, født I Norge, fik 5 børn, hvoraf Johannes Herman Eggert Bagger var min far som blev gift med Ellen Marie Kjærgaard.

Kjærgaard Familien:

Min Morfar Ole Christian Kjærgaard var født i Snæbum ved Hobro og blev efter soldatertid ansat ved Frederiksberg Politi, hvor han senere blev næstkommanderende. Han blev gift med Christine Pedersen fra Vester Hæsinge på Sydfyn. De havde 2 børn, min moder Ellen Marie og Aksel Kjærgaard som blev gift med min fars kusine Eli Martha.

 

 

 

 

 

 

Familien Kjærgaard med børn, Axel og min mor Ellen, fot. ca. 1910.

 

 

 

 

 

 

Min morfar, Ole Kjærgaard og mormor Christine Kjærgaard fot. ca. 1938.
Han fik Ridderkorset I 1932.

Louis-Hansen Familien:

Min Farmor Astrid Hegner´s søster Amalie Hegner blev gift med Murermester Oscar Louis-Hansen. De havde foruden Eli Martha, som blev gift med min mors bror Aksel Kjærgaard, datteren Else, som blev gift med Steen Halskov, samt sønnen Aage Louis-Hansen.

 

 

 

 

 

Oscar og Amalie Louis Hansen havde "Elsebo" I Hørsholm som sommerbolig.

 
Lav din egen hjemmeside med mono.net